Pentru bănci

16 martie 2022

FGDB a publicat Metoda de calcul al contribuțiilor la schema statutară de garantare a depozitelor pentru anul 2022 la secțiunea Prezentări.


10 martie 2017

FGDB a publicat Metoda de calcul al contribuțiilor la schema statutară de garantare a depozitelor la secțiunea Prezentări.


1 iunie 2016

FGDB a publicat modalitățile de codificare ale țărilor și ale județelor pentru informațiile pe care băncile le transmit FGDB și sunt disponibile la secțiunea Regulamente. Pentru realizarea prevederilor din Regulamentul nr.3/2016, „analizarea de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, având în vedere impactul acestora asupra stabilităţii financiare, precum si elaborarea de studii şi publicatii” este necesar ca informaţiile cuprinse în Anexa nr.2 a Regulamentului nr.3/2016 să fie completate în mod unitar.


4 mai 2016

FGDB a transmis către ARB o recomandare de completare a Anexei 2 la Legea 311/2015 pentru a facilita înțelegerea condițiilor legii de către deponenți, precum și Transpunere Anexa 2 la Legea 311/2015. Aceste documente se găsesc în format editabil la Prezentări.


21 aprilie 2016

A fost publicat în MOF și este disponibile pe site-ul FGDB Regulamentul nr.3/2016 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit


9 februarie 2016

A fost publicată anexa 3 si republicată anexa 1 a Regulamentului nr.1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit în format electronic la secțiunea Prezentări.

----

2 februarie 2016

Anexa 1 a Regulamentului nr.1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit în format electronic se găseșțe la secțiunea Prezentări.

----

Pe 26 ianuarie 2016, începând cu orele 9:30 va avea loc o întâlnire de lucru între reprezentanții FGDB și reprezentanții instituțiilor membre participante pentru a discuta și clarifica Aspecte practice ale implementării Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și FGDB.

----

Găsiți Regulamentul nr.1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit la secțiunea Pentru bănci/ Regulamente. Textul a fost publicat pe site pe 22 ianuarie 2016.

-----

Pe 14 ianuarie FGDB a completat secțiunea de Întrebări și răspunsuri pentru bănci cu precizări privitoare la tratamentul depozitelor colaterale, depozitelor structurate şi altele, în urma primirii unor clarificări suplimentare din partea autorităţii de reglementare competente.


Comunicat în atenția băncilor III/A/80/13.01.2016

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, instituțiile de credit participante și Asociația Română a Băncilor au solicitat FGDB o serie de clarificări cu privire la aplicarea noilor prevederi legale.

FGDB a postat pe site, la secţiunea Pentru bănci, punctul de vedere vizând o parte a întrebărilor transmise de către instituțiile de credit participante.

FGDB va transmite precizări ulterioare cu privire la tratamentul depozitelor colaterale, depozitelor structurate şi altele, în urma primirii unor clarificări suplimentare din partea autorităţii de reglementare competente.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE