Membrii juriului

Juriul concursului Costin Murgescu pentru cercetare în economie, ediția 2015, este compus din următorii membrii:

Prof. univ. dr. Florin Bonciu, Universitatea Româno-Americană
Ioana Bran, Expert Analiză, FGDB
Prof. dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest, Timișoara
Prof. dr. Eugen Dijmărescu, Institutul Național de Cercetări Economice, Director al FGDB
Prof. dr. Maria Dimitriu, Academia de Studii Economice, București
Dr. Antoaneta Geală, Expert Managementul Riscului, FGDB
Prof. dr. Bogdan Glăvan, Universitatea Româno-Americană
Oana Ioncel, Specialist Comunicare, FGDB
Dr. Corina Irimiea, Șef Serviciu Analiză, comunicare și relaţii externe, FGDB
Dr. Simona Moagăr-Poladian, Institutul de Economie Mondială "Costin Murgescu"
Prof. dr. Napoleon Pop, Institutul Naţional de Cercetări Economice
Gabriela Pârvu, Expert IT, FGDB
Dr. Dana Seiciu, Consilier, FGDB
Prof. dr. Gheorghe Zaman, Universitatea Spiru Haret

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE