FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

VIDEO

NOUTĂȚI

12 aprilie 2017

Comunicat de presă privind prima întrunire a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială

14 martie 2017

Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

30 ianuarie 2017

Depozitele acoperite la sfârșitul anului 2016

13 ianuarie 2017

Banca Națională a României a stabilit nivelul suplimentar de garantare pentru categoriile de depozite ce beneficiază temporar de o acoperire mai mare de 100.000 euro

29 decembrie 2016

Precizări cu privire la interpretări ale indicatorilor statistici ai FGDB