Regulament

Regulament

I. Cerinţe de eligibilitate pentru participanţi

 • Cetăţenie română;
 • Vârsta: până la 30 de ani împliniți la data de 1 noiembrie 2018 (de exemplu un participant cu vârsta de 29 de ani și 11 luni la aceasta data este acceptat în competiție);
 • Educaţie: student încris într-un program de master sau de doctorat al unei universităţi din România sau din străinătate (științe economice, sociale, politice sau științe exacte);
 • Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu;
 • Un eseu participant poate avea doar un singur autor;
 • Același autor se poate înscrie la mai multe ediții ale concursului, dar nu se poate înscrie cu aceeași lucrare. În cazul în care un autor se va înscrie la concurs de mai multe ori, organizatorii vor verifica dacă se repetă titlul sau textul eseului;


II. Înscriere
Perioada de înscriere în concurs este până la 1 noiembrie 2018.

a. Documente necesare:

 • Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan)
 • Dovada înscrierii la o universitate (scan)
 • Formular de înscriere (descarcă formular)
 • O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de înscriere)

b. Înregistrare

 • Documentele necesare înscrierii vor fi trimise către FGDB la adresa de email costinmurgescucontest@fgdb.ro - Termen limită: 1 noiembrie 2018 (nicio înscriere nu va fi acceptată după această dată);


III. Eseul

Termen limită: 1 noiembrie 2018

a. Subiect (abordat pluridisciplinar):

 • o problemă economică inspirată de evoluțiile socio - politice contemporane
 • o idee originală privind fenomene economice în contextul globalizarii, reconfigurările pozițiilor - cheie ale statelor lumii într-o perioadă de globalizare crescândă și de adâncire a diverselor conflicte și clivaje economice, sociale, politice și culturale;
 • identitatea națională, economiile naționale și globalizarea;
 • incluziunea financiară.

b. Scris în limba engleză

c. Termen limită: 1 noiembrie 2018 (niciun eseu nu va fi acceptat în concurs după această dată)

d. Mărime şi conţinut: - până la 25 de pagini (exclusiv pagina de titlu, bibliografia, dar incluzând anexele şi referinţele), spaţiul dintre rânduri: 1,5; font: Arial de mărimea 12; pe pagini numărate cu margine de 1 inch - fiecare eseu trebuie sa aibă o pagină de titlu, ce nu va fi considerată ca făcând parte din text, având următoarele informaţii: numele autorului, titlul eseului, numele universităţii unde este înscris autorul, numărul total de pagini al lucrării.

e. Trimiterea eseului: Eseul trebuie transmis către FGDB (prin email la costinmurgescucontest@fgdb.ro) şi un email de confirmare va fi trimis către participanţi;

IV. Evaluare

Două comisii diferite de evaluatori vor fi implicate în evaluare: prima va fi formată din reprezentanţi ai FGDB, a doua comisie va fi alcătuită din reprezentanţi ai mediului academic și de cercetare;

- Numele membrilor fiecărei comisii sunt anunţate pe site-ul FGDB după termenul limită pentru trimiterea eseurilor;

- La evaluare se vor lua în considerare următoarele: originalitate (40%), logica argumentelor (30%), concluzii (15%), stil (15%);

- Toate eseurile vor fi supuse examinării împotriva plagiatului;

V. Premiul

Câştigătorul va fi anunţat pe 17 decembrie 2018 pe site-ul FGDB;

- Premiul concursului constă într-un cec echivalent cu 3.000 euro.

Note: Documentele trimise, incluzând eseul, nu vor mai fi returnate, iar participanţii sunt încurajaţi să îşi facă copii după documentele trimise.

Eseul câştigător va deveni proprietatea FGDB. FGDB va putea să îl reproducă şi să îl folosească cu indicarea numelui autorului. Angajaţii FGDB şi rudele de până la gradul II ale acestora nu pot participa la concurs. Premiul se supune Legii sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE