Cariere

Valoarea FGDB este dată de angajaţii săi, care participă zilnic la buna funcţionare și la dezvoltarea instituţiei.

Pentru a menţine mereu un nivel ridicat al cunoaşterii, investim în educaţia şi instruirea angajaţilor noştri; personalul FGDB beneficiază anual de cursuri de instruire şi specializare.

POSTURI VACANTE


14 noiembrie 2018

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert coordonator, pe durată nedeterminată, la Serviciul Financiar-contabilitate, Compartiment Buget-contabilitate.

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 18 decembrie 2018 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.


Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Fondul de garantare a depozitelor bancare cu sediul în București, str. Negru Vodă nr. 3, sector 3, este operator de date cu caracter personal.

Prin prezenta vă informăm că Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB), în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează și asigură confidențialitatea datelor personale pe care ni le oferiți voluntar prin transmiterea documentelor (CV și alte documente justificative) pentru înscrierea la procesul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant.  Toate datele  şi documentele pe care ni le transmiteți astfel, vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor –RGPD) și ale legislației naționale aplicabile.

Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră  accesați adresa web a FGDB : http://www.fgdb.ro/noutati/dat... .
 

 


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE