Organizare

Organigrama FGDB 2018


Consiliul de Supraveghere:


Lucian Croitoru, președinte

Lucia Sanda Stoenescu, membru

Dan Costin Nitescu, membru

Anca Florina Iordache, membru

Dumitru Laurențiu Andrei, membru

Magheru Demetrian-Octav, membru


Comitetul director:

Petre Tulin, Director general
Adriana Sîvu, Director general adjunct
Vasile Bleotu, Director financiar


Coordonatori:

Corina Irimiea, Serviciul Garantarea depozitelor, rezoluție bancară și lichidare, șef serviciu

Antoaneta Geală, Compartimentul Administrare riscuri și politici de finanțare, expert risc trezorerie

Cătălin Dan, Compartimentul IT, expert

Mădălina Faghi, Serviciul Juridic și Secretariat CS, șef serviciu

Carmen Rolea, Compartimentul Trezorerie, trezorier șef

Magdalena Ciriblan, Financiar-Contabilitate, șef serviciu

Dana Seiciu, Serviciul Organizare, resurse umane și comunicare, șef serviciu


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE