Recuperare creanțe


FGDB s-a înscris la masa credală la fiecare dintre băncile intrate în faliment în România în perioada 1999-2006, atât cu sumele aferente compensațiilor plătite deponenților garantați, cât și cu sumele corespunzătoare contribuțiilor datorate și neplătite FGDB de către băncile respective.

Băncile intrate în faliment în perioada 1999 – 2006 sunt următoarele:
• Banca Comercială “Albina” – aflată în procedură de faliment în perioada 25 mai 1999 – 14 decembrie 2012;
• Bankcoop – intrată în faliment la data de 8 februarie 2000;
• Banca Internaţională a Religiilor (BIR) – intrată în faliment la data de 10 iulie 2000;
• Banca Română de Scont (BRS) - intrată în faliment la data de 16 aprilie 2002;
• Banca Turco Română (BTR) – intrată în faliment la data de 03 iulie 2002;
• Banca “Columna” – intrată în faliment la data de 18 martie 2003;
• Nova Bank – intrată în faliment la data de 09 noiembrie 2006.


Sumele distribuite către creditori pănă la 30 iunie 2019

tabel-lichidare-3.png#asset:1057


FGDB deține majoritatea creanțelor la Bankcoop (83,45% din masa credală) și BIR (78,90% din masa credală), iar la Banca “Columna” deține o cotă nesemnificativă în masa credală (0,04%).

Calitatea Fondului de creditor a încetat la patru bănci în faliment fie ca urmare a recuperării integrale a creanţelor sale (în anul 2004 la BRS, în anul 2007 la Nova Bank şi în anul 2011 la BTR), fie ca urmare a închiderii procedurii falimentului (în anul 2012 pentru Banca „Albina”).

Până la data de 30 iunie 2019, Fondul a recuperat creanțe în sumă de 175,96 milioane lei, ceea ce corespunde unui grad de recuperare de 34,28%.

În scopul desfăşurării activităţii de lichidare la aceste bănci au fost desemnați de către instanțe, conform legii, ca lichidatori judiciari, respectiv lichidator administrativ în cazul Nova Bank:

· RVA Insolvency Specialists SPRL (fostă SC Moore Stephens (RVA) SA) – pentru Banca “Albina”[1], Bankcoop[2] şi BIR[3];

· PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL (fostă SC PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL) – pentru Bankcoop şi Banca “Columna”;

· FGDB – pentru BRS şi BTR şi lichidator administrativ în perioada 4 septembrie 2006 – 9 noiembrie 2006 pentru Nova Bank;

· Tănasă şi Asociaţii SPRL (fostă SC Refal Star TNB SRL) şi Activ Lichidator IPURL (fostă SC Activ Lichidator SRL) – pentru Nova Bank.

.................................................

[1] Procedura falimentului a fost închisă la 14 decembrie 2012, datele prezentate fiind cele cumulate la închiderea procedurii.

[1] Din 13 octombrie 2015, lichidatorul judiciar al Bankcoop este doar Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services IPURL.

[1] Din 17 noiembrie 2015, noul lichidator judiciar al BIR este Tănasă și Asociații SPRL.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE