Lichidare

Activitatea FGDB în calitate de lichidator judiciar

Începând cu anul 2002, FGDB desfășoară activitatea de lichidare judiciară la două bănci în faliment, respectiv Banca Română de Scont SA și Banca TurcoRomână SA.

Banca Română de Scont SA – în faliment (BRS) – prezentare, date de contact

Procedura falimentului Băncii Române de Scont SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.79 din 16 aprilie 2002 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.1614/F/2002 (număr nou 63/62/2002).

I. Recuperări creanţe şi valorificări active

În perioada 16 aprilie 2002 – 30 iunie 2020 încasările totale au fost în sumă de 38,7 milioane lei, provenind, în principal, din:

• recuperări de creanțe în sumă de 18 milioane lei, reprezentând circa 47% din totalul încasărilor şi circa 48% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment;

• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 16,4 milioane lei, reprezentând circa 42% din totalul încasărilor.

Cheltuielile de lichidare până la 30 iunie 2020 au fost în sumă de 19,4 milioane lei.

II. Distribuiri de sume către creditori

Până la 30 iunie 2020 au fost efectuate 11 distribuiri de sume către creditori în valoare de 18,1 milioane lei, reprezentând circa 47% din masa credală.

În ceea ce priveşte perspectivele de valorificare a activelor din patrimoniul BRS, în prezent se continuă demersurile pentru valorificarea activelor deţinute de bancă în coproprietate cu Societatea de Asigurări – Reasigurări Astra SA – în faliment, respectiv terenurile aferente exploatării zăcământului de cuarţ din zona Siglău – Uricani, jud. Hunedoara, precum şi drepturile de exploatare aferente.

Informații referitoare la activele aferente zăcământului de cuarţ ce urmează a fi valorificate și la transmiterea ofertelor de cumpărare aici.


PUBLICAŢIA DE VÂNZARE IMOBILIARĂ nr. 3 din 19.11.2020 pentru imobilul din municipiul Sighişoara, str. Mărăşeşti nr. 38 (36), jud. Mureş, proprietatea BRS.

Adunarea creditorilor BRS din 27 august 2020 a hotărât vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului sus-menţionat în condiţiile Regulamentului nr. 2/2007 privind vânzarea bunurilor Băncii Române de Scont – în faliment. Detalii.


Date de contact

Banca Română de Scont SA – în faliment

Piaţa Sfatului nr.26, Braşov, Judeţul Braşov

Tel: 0268 471 088, 0268 471 077

Fax: 0268 470 874

E-mail: secretar@astrabank.ro

emilian.dobrescu@fgdb.ro


Banca Turco Română SA – în faliment (BTR) – prezentare, date de contact

Procedura falimentului Băncii Turco Române SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.1215 din 3 iulie 2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.719/2002 (număr nou 143/3/2002).

I. Recuperări creanţe şi valorificări active

În perioada 3 iulie 2002 – 30 iunie 2020 încasările totale au fost în sumă de 66,2 milioane lei, provenind, în principal, din:

• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 31,9 milioane lei, reprezentând circa 48% din totalul încasărilor;

• venituri financiare (dobânzi la disponibilităţile băneşti) în sumă de 19,1 milioane lei, reprezentând circa 29% din încasări;

• recuperări de creanţe în sumă de 14 milioane lei, reprezentând circa 21% din încasări şi circa 6% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment.

Cheltuielile de lichidare până la 30 iunie 2020 au fost în sumă de 18,4 milioane lei.

II. Distribuiri de sume către creditori

Până la 30 iunie 2020 au fost efectuate 7 distribuiri de sume către creditori în valoare de 45,5 milioane lei, reprezentând circa 41% din masa credală.

Date de contact

Banca Turco Română SA – în faliment

Bulevardul Voluntari nr.88, Voluntari, judeţul Ilfov, cod poştal 077190

Telefon: 021 2703995, 021 2703996

Fax: 021 2703997

E-mail: btr_faliment@yahoo.com

marina.saita@fgdb.ro


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE