Legislație

Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar - Articole care vizează activitatea FGDB

Regulamente

Regulament nr.1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

Regulament nr.2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc

Regulament nr.3/2016 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

Regulament nr.4/2016 privind organizarea exercițiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare
Regulament nr.5/2016 privind selectarea instituțiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plățile decompensații către deponenții garantați

Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare , din data de 22 februarie 2017 , cu intrare în vigoare 2 martie 2017

Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2 /2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc, din data de 12 februarie 2018, cu intrare în vigoare din data de 16 februarie 2018

Statut

Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare din 12.12.2016

Texte europene privind garantarea depozitelor și rezoluția bancară

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE