Legislație

Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar - Articole care vizează activitatea FGDB

Regulamente

Regulament nr.1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

Regulament nr.2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc

Regulament nr.3/2016 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

Regulament nr.4/2016 privind organizarea exercițiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare
Regulament nr.5/2016 privind selectarea instituțiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plățile decompensații către deponenții garantați

Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare , din data de 22 februarie 2017 , cu intrare în vigoare 2 martie 2017

Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2 /2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc, din data de 12 februarie 2018, cu intrare în vigoare din data de 16 februarie 2018

Regulament nr. 2/2018 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit”, din data de 11 septembrie 2018, cu intrare în vigoare din data de 27 septembrie 2018

Regulamentul nr. 3/2018 privind selectarea instituțiilorde credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare săefectueze plăți de compensații către deponenții garantați, din data de 22noiembrie 2018, cu intrare în vigoare din data de 17 decembrie 2018, publicatîn MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 1067/17.12.2018

Statut

Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare din 12.12.2016

Texte europene privind garantarea depozitelor și rezoluția bancară

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE