Ce asigurăm?


Sunt garantate depozitele deschise la băncile persoane juridice române, indiferent de cetățenia sau rezidența deponentului. Condiția ca un depozit să fie garantat de FGDB este ca el să fie constituit la o bancă membră FGDB. Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente.

Exemple:

• depozit la termen
• cont curent
• cont de economii
• cont de card
• cont comun

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE