Pași pentru deponenți

Căutați afișul FGDB în băncile membre !


Ca deponenți, iată ce faceți în caz de indisponibilizare a depozitelor bancare:


ANUNȚ

BNR anunţă oficial şi notifică FGDB cu privire la indisponibilizarea depozitelor la Banca X. Imediat ce a fost notificat, FGDB declanşază public procedura de plată a compensaţiilor.

Citiţi contractul de depozit pentru a şti ce sumă aveţi de recuperat.

• plata compensaţiilor se va face prin intermediul uneia sau mai multor bănci mandatate (Banca M)

• FGDB pune la dispoziţia Băncii M suma necesara plăţii compensaţiilor şi în maximum 7 zile lucratoare de la anunţul oficial va începe plata compensaţiilor

• compensaţia nu poate fi mai mare de 100.000 euro/persoană, echivalent în lei (la cursul BNR din ziua declarării falimentului) indiferent de moneda în care a fost constituit depozitul (vezi și Cât asigurăm?)

• deponenţii nu suportă nici o taxă şi nici un comision pentru obţinerea compensaţiilor cuvenite

• compensatiile pot fi obţinute fie prin:

- ridicare de numerar

- transfer bancar într-un cont la Banca M sau la altă bancă


COMPENSAȚIA

• calculul compensaţiei : suma depozitelor + dobânda pană la data falimentului – toate datoriile către bancă (comisioane și rate scadente neplătite, impozitul pe dobândă)

• deponenţii garantaţi vor primi compensaţiile cuvenite pe baza unui act de identitate (verificaţi la Banca M dacă accepta ca act de identitate şi pasaportul)

• persoanele juridice vor primi compensaţia pe baza împuternicirii autentificate, eliberate strict pentru acest scop, a actului de identitate şi a legitimaţiei de la firma îndreptaţită la compensaţie

• deponenţii se pot prezenta la oricare dintre sucursalele Băncii M pentru a intra in posesia compensaţiei

• lista cu adresele sucursalelor va fi afişată la sediul Băncii M, la sediul Băncii X si pe site-ul FGDB

• deponenţii pot depune contestaţii la FGDB în cazul în care nu sunt de acord cu datele cuprinse în listele pe baza cărora se face plata compensaţiilor


NOTA BENE Procedura de lichidare a băncii în faliment este de competența lichidatorului numit și a instanței.

Procedura de plată de compensații este responsabilitatea FGDB, beneficiarii sunt deponenții garantați.

pct-12_Schema-plata-compensatii_1.png#asset:646:url
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE