Recuperare creanțe

Recuperare creanțe

FGDB s-a înscris la masa credală a băncilor intrate în faliment în România în perioada 1999 - 2006, atât cu sumele aferente compensațiilor plătite deponenților garantați, cât și cu sumele corespunzătoare contribuțiilor datorate de băncile respective și neplătite la data falimentului.

În perioada 1999 – 2006, în România au intrat în faliment următoarele bănci:

 • Banca Comercială “Albina” SA – aflată în procedură de faliment în perioada 25 mai 1999 – 14 decembrie 2012;
 • Banca Generala de Credit şi Promovare - Bankcoop SA – aflată în procedură de faliment în perioada 8 februarie 2000 – 5 noiembrie 2019;
 • Banca Internaţională a Religiilor SA (BIR) – intrată în faliment la data de 10 iulie 2000, procedură în curs de derulare;
 • Banca Română de Scont SA (BRS) - intrată în faliment la data de 16 aprilie 2002, procedură în curs de derulare;
 • Banca Turco Română SA (BTR) – intrată în faliment la data de 3 iulie 2002, procedură în curs de derulare;
 • Banca “Columna” SA – aflată în procedură de faliment în perioada 18 martie 2003 – 30 mai 2022;
 • Nova Bank SA – aflată în procedură de faliment în perioada 9 noiembrie 2006 – 28 mai 2020.

În scopul desfăşurării activităţii de lichidare, la băncile menționate au fost desemnați de către instanțe, conform legii, următorii lichidatori judiciari:

 • RVA Insolvency Specialists SPRL (fostă Moore Stephens (RVA) SA) – pentru Banca Comercială“ Albina” SA, Bankcoop SA până la 13 octombrie 2015[1] şi BIR până la 17 noiembrie 2015[2];
 • PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL (fostă PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL) – pentru Bankcoop SA (în colaborare cu RVA Insolvency Specialists SPRL până la 13 octombrie 2015) şi Banca “Columna” SA;
 • FGDB – pentru BRS şi BTR;
 • Tănasă şi Asociaţii SPRL (fostă Refal Star TNB SRL) – pentru Nova Bank SA[3] și BIR.

[1] Din 13 octombrie 2015 și până la închiderea procedurii de faliment (5 noiembrie 2019), lichidatorul judiciar al Bankcoop SA a rămas PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL.

[2] Din 17 noiembrie 2015, noul lichidator judiciar al BIR este Tănasă și Asociații SPRL.

[3] În colaborare cu Evoinsol SPRL (fostă Activ Lichidator SRL, Activ Lichidator IPURL şi Beta Insolvency IPURL).

FGDB mai este creditor majoritar la BIR (78,90% din masa credală).

Calitatea FGDB de creditor a încetat la șase bănci în faliment fie ca urmare a recuperării integrale a creanţelor sale prin distribuiri în cursul activității de lichidare (în anul 2004 la BRS şi în anul 2011 la BTR) ori prin cesionare (în anul 2007 la Nova Bank SA), fie ca urmare a închiderii procedurii falimentului (în anul 2012 la Banca Comercială „Albina” SA, în anul 2019 la Bankcoop SA și în mai 2022 la Banca ”Columna” SA).

Până la data de 31 decembrie 2022, FGDB a recuperat creanțe în sumă de 186,11 milioane lei, corespunzător unui grad de recuperare de 36,26%.
[4] Procedura falimentului a fost închisă la 14 decembrie 2012, iar datele prezentate sunt cele cumulate la închiderea procedurii.

[5] Procedura falimentului a fost închisă la 5 noiembrie 2019, iar datele prezentate sunt cele cumulate la 30 septembrie 2019.

[6] Procedura falimentului a fost închisă la 30 mai 2022, iar datele prezentate sunt cele cumulate la 31 martie 2022.

[7] Procedura falimentului a fost închisă la 28 mai 2020, iar datele prezentate sunt cele cumulate la închiderea procedurii.

[8] În perioada 4 septembrie – 9 noiembrie 2006, FGDB a fost desemnat de Banca Națională a României lichidator administrativ pentru Nova Bank SA, mandatul încetând odată cu intrarea băncii în faliment.

[9] Sumă recuperată de FGDB prin cesionarea creanței în aprilie 2007, înainte de regularizarea acesteia în baza plăților efective de compensații încheiate în luna ianuarie 2010.FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE