Organizare

Organigrama FGDB


Consiliul de Supraveghere:

Lucian Croitoru, președinte

Lucia Sanda Stoenescu, membru

Dan Costin Nitescu, membru

Alina Mirela Petre, membru

Magheru Demetrian-Octav, membru

Nicoleta-Mioara Cîrciumaru, membru

Petru Valentin Diaconu, membru


Comitetul director:

Petre Tulin, Director general

Adriana Sîvu, Director general adjunct
Vasile Bleotu, Director financiar


Coordonatori:

Corina Irimiea, Serviciul Relații și comunicare

Antoaneta Geală, Serviciul Administrare riscuri și politici de finanțare

Cătălin Dan, Compartimentul Informatică

Mădălina Faghi, Serviciul Juridic

Nadia Sandulescu, Compartimentul Conformitate si secretariat CS

Carmen Rolea, Compartimentul Trezorerie

Magdalena Ciriblan, Serviciul Financiar-Contabilitate

Simona Nițu, Compartimentul Contabilitate

Lavinia Oproiu, Compartimentul Organizare și resurse umane

Marina Cornelia Saita, Serviciul Garantare, rezoluție bancară și lichidare

Anca Bud, Compartimentu Garantare

Dragoș Șandru, Compartimentul Monitorizare

Cristian Păunescu, Compartimentul administrativ și logisticăFONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE