Legislație


Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

LEGE nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Hotărârea nr. 1084/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1)-(4), art. 1191 şi 1192 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar - Articole care vizează activitatea FGDB


REGULAMENTE

Regulamentul nr.2/2023 pentru abrogarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 4/2016 privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare

Regulamentul nr. 1/2023 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

Regulament nr. 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc, din data de 19 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 05 martie 2019 și care a intrat în vigoare de la data publicării

Regulamentul nr. 3/2018 privind selectarea instituțiilorde credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare săefectueze plăți de compensații către deponenții garantați, din data de 22noiembrie 2018, cu intrare în vigoare din data de 17 decembrie 2018, publicatîn MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 1067/17.12.2018

Regulament nr. 2/2018 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit”, din data de 11 septembrie 2018, cu intrare în vigoare din data de 27 septembrie 2018

Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2 /2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc, din data de 12 februarie 2018, cu intrare în vigoare din data de 16 februarie 2018

Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului 2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare , din data de 22 februarie 2017 , cu intrare în vigoare 2 martie 2017

Regulament nr.2/2016 privind determinarea și plata contribuțiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcție de gradul de risc


NORME

Norme nr. 1/2020 privind informarea deponenţilor de către instituțiile de credit, din data de 17 decembrie 2020, cu intrare în vigoare din data de 12 aprilie 2021

STATUT

Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare din 18.01.2023


TEXTE EUROPENE PRIVIND GARANTAREA DEPOZITELOR ȘI REZOLUȚIA BANCARĂ

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE