Plata, în cât timp?


FGDB transferă către băncile mandatate compensațiile în cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile.

Dreptul deponenților de a primi compensațiile cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la care FGDB a pus compensațiile la dispoziția deponenților.


Acte necesare pentru a încasa compensația aici.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE